Misyon ve Vizyon

  • Sanayinin beklentilerine cevap veren yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış teknik elemanlar yetiştirmek.
  • Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile sürekli yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarla bölgenin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.
 
  • Tercih edilen ve saygın bir teknik Meslek Yüksekokulu olmak.